Advokátska kancelária

Mgr. Martin Hurtaj ukončil právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2002. Po úspešnom absolvovaní praxe a advokátskych skúšok bol zapísaný do zoznamu advokátov SAK pod č. 4374 a od 1. 2. 2006 vykonáva nepretržite advokátsku prax so špecializáciou na rodinné právo, medzinárodné rodinné právo a civilné právo.

Počnúc od roku 2007 pôsobí Mgr. Martin Hurtaj vo funkcii rozhodcu Arbitrážneho súdu v Banskej Bystrici. V rámci výkonu funkcie rozhoduje majetkové spory vzniknuté z tuzemských a z medzinárodných obchodných a občianskych sporov.


Kontakt

Mapa

Advokátska kancelária
Mgr. Martin Hurtaj

Štefánikova 15
949 01 Nitra
Slovensko

Tel.: +421 37 7414107
Mobil: +421 905 275772
Email: hurtaj@hurtaj.sk


Info