Online advisory service

Vedeli ste, že mnoho Vašich otázok je možné zodpovedať elektronicky bez nutnosti Vašej osobnej účasti v advokátskej kancelárii? Rovnako je možné elektronicky poskytnúť ďalšie právne služby, ako napr. vypracovanie zmlúv a podaní. Elektronická komunikácia umožňuje advokátovi kompletne sa oboznámiť s Vašim právnym problémom, vrátane osobnej komunikácie a dokonca hodnotenia dôkazov, to všetko s cieľom poskytnutia kvalifikovaného a komplexného poradenstva. Môžete využiť služby našej advokátskej kancelárie pri riešení Vášho právneho problému ONLINE. Elektronicky poskytujeme komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva, najmä v oblasti rodinného práva, občianskeho práva a obchodného práva.

Podmienky poskytnutia právneho poradenstva ONLINE sú jednoduché:

Zaslaním Vašej otázky prostredníctvom elektronického formulára súhlasíte s nasledovnými podmienkami poskytnutia bezplatného právneho poradenstva online:

 • Vaše otázky, právny problém alebo požadovanú právnu službu opíšte prostredníctvom emailu.
   
 • Advokát poskytne právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva, najmä v oblasti rodinného práva, občianskeho práva a obchodného práva.
   
 • Advokát poskytne právne poradenstvo obratom. Časová náročnosť záleží na zložitosti prípadu resp. požadovanej právnej služby.
   
 • Právne poradenstvo je dôverné.
 • Právne poradenstvo Vám advokát poskytne za odmenu v rámci služby Právne poradenstvo online. Právnym poradenstvom online treba rozumieť poskytnutie komplexného a kvalifikovaného právneho poradenstva na základe opísaného skutkového stavu vrátane hodnotenia listinných alebo iných dôkazov, avšak bez právneho zastúpenia vo veci za podmienky, že právne poradenstvo je možné realizovať elektronicky. Odmena advokáta sa vždy určuje po dohode s klientom v závislosti od požadovanej služby a jej rozsahu v súlade s vyhláškou MSSR č. 655/2004 Z.z. Na základe Vami opísaného skutkového stavu advokát ešte pred poskytnutím právnej služby určí možné riešenia a emailom Vám navrhne výšku jeho odmeny vrátane spôsobu jej určenia a odôvodnenia. Pokiaľ budete s cenovými podmienkami súhlasiť, advokát následne poskytne požadované právne služby.Pošlite nám emailCall us on skype