Moja poradňa online

Vedeli ste že mnoho Vašich otázok je možné zodpovedať elektronicky bez nutnosti Vašej osobnej účasti v advokátskej kancelárii? Rovnako je možné elektronicky poskytnúť ďalšie právne služby ako napr. vypracovanie zmlúv, žalôb, či iných listín. Elektronická komunikácia umožňuje advokátovi kompletne sa oboznámiť s Vašim právnym problémom, vrátane osobnej komunikácie a dokonca hodnotenia dôkazov to všetko s cieľom poskytnutia kvalifikovaného a komplexného poradenstva. Môžete využiť služby našej advokátskej kancelárie pri riešení Vášho právneho problému ONLINE. Elektronicky poskytujeme komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva najmä v  oblasti rodinného práva, občianskeho práva a obchodného práva.

 

Objednajte sa na stretnutie s advokátom cez SKYPE alebo nám pošlite email:

  • Dôverný online rozhovor a online chat s advokátom vrátane hodnotenia dôkazov v scanovanej podobe
  • poradenstvo na účelom zodpovedania vašich konkrétnych otázok zo všetkých oblastí práva.
  • cena 20,- Eur za každú začatú polhodinu
  • vypracovanie zmlúv, žalôb a iných listín podľa Vašich požiadaviek a potrieb
  • vypracovanie detailných právnych posudkov a stanovísk k právnym problémim vrátane odporúčania ďalšieho zákonného postupu
  • cena dohodou podľa druhu a rozsahu požadovaných právnych služieb určena v súlade s Vyhláškou MSSR č. 655/2004 Z.z.Pošlite nám email

 

 Pošlite nám email