Otázky & odpovede


Moja poradňa online

 • právne poradenstvo online za odmenu vo všetkých oblastiach práva
 • právne poradenstvo je poskytované širokej verejnosti
 • otázky a odpovede cez SKYPE, email, tel., fax
 • odpovede od advokáta
 • odpovede obratom už od 24 hodín v závislosti od požadovaných právnych služieb
 • položené otázky aj odpovede sú dôverné

 Bezplatná poradňa online

 • bezplatné právne poradenstvo online výlučne v oblasti rodinného práva
 • právne poradenstvo je poskytované osobám v hmotnej núdzi
 • otázky a odpovede výlučne emailom
 • odpovede od advokáta
 • odpovede spravidla v lehote dvoch týždňov                                  
 • položené otázky aj odpovede sú dôverné